Privacyverklaring

De Kaaimannen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de ledenadministratie of voor de beantwoording op vragen die gesteld worden via de website of postbus. Daarnaast publiceren we foto’s van onze evenementen op onze website.

We zorgen ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die AVG u geeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben kunt met ons contact opnemen.

Scroll naar boven